Referenser

”Även om det först kan verka som små arbetsuppgifter så är Service i Sigtuna vår förlängda arm mot hyresgästerna. Det jobb de utför är en viktig trivselfaktor. Våra hyresgäster vill ha det snyggt i sin boendemiljö. Och skräp som ligger kvar i trapphus eller källargångar minskar trivseln samtidigt som det också är en brandrisk. På sikt är det därför billigare att anlita Service i Sigtuna än att inte göra det.”

Therese Axelsson, förvaltare på Rikshem

”Jag är säker på att sociala företag är framtidens form. Människor växer när de får ta ansvar och när de kan jobba 100 procent av sin förmåga.”

Lars Bryntesson, tidigare ordförande för kommunstyrelsen i Sigtuna kommun

Kunder

  • Sigtuna kommun
  • Sigtuna hem
  • Rikshem
  • Cedecore
  • Privatpersoner